nieuwe wegen ontdekken én bewandelen

Vier simpele maar enorm krachtige woorden. De kracht van vragen én niet-weten. Ik gebruik ze dagelijks, thuis en in mijn werk. Om te kunnen zien en doen wat écht nodig is. In plaats van mee te gaan met de verhalen van de aap in mijn hoofd. Of me te laten (mis)leiden door de waan van de dag. En zo de oplossing alleen maar zelf in de weg te staan. Want wat we willen is niet altijd wat we nodig hebben. En omgekeerd.

Hoe ik het zie

We kennen allemaal de term ‘Plug & Play’: de stekker erin en het (apparaat) werkt. Wat ooit begon met onze apparaten, is in de snel transformerende wereld van vandaag het nieuwe normaal geworden. Traditionele structuren verdwijnen, opvattingen staan ter discussie en maatschappelijke uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen buiten de bestaande denkkaders en organisatiegrenzen. Het tempo en de omvang waarmee de wereld verandert doet een beroep op de wendbaarheid van organisaties en hun vermogen om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. Zodat ze zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan deze snel veranderende wereld en zich – als een puzzelstukje – kunnen inpassen in relevante netwerksamenwerkingen en ecosystemen. En daarmee daagt dit nieuwe tijdperk mens én organisatie uit om ook zelf Plug & Play te zijn. 

Hoe ik werk

Wat ik zeg is ook wat ik laat zien: ik werk vanuit Plug & Play. Dit betekent dat ik mij op maat inpas in jouw organisatie en vraagstukken. We pakken samen aan wat er hier en nu toe doet en creëren zo beweging in samenhang met het grotere plaatje. Deze aanpak zorgt ervoor dat de juiste zaken op het juiste moment gebeuren en vernieuwing zich van binnenuit kan ontvouwen. Daar zet ik mij – met alles wat ik in huis heb – volledig voor in.

Hoe ik werk

Wat ik zeg is ook wat ik laat zien: ik werk vanuit Plug & Play. Dit betekent dat ik mij op maat inpas in jouw organisatie en vraagstukken. We pakken samen aan wat er hier en nu toe doet en creëren zo beweging in samenhang met het grotere plaatje. Deze aanpak zorgt ervoor dat de juiste zaken op het juiste moment gebeuren en vernieuwing zich van binnenuit kan ontvouwen. Daar zet ik mij – met alles wat ik in huis heb – volledig voor in.

wat ik doe

Ik help je anders kijken naar jezelf, je organisatie of de situatie. En zo ruimte te creëren voor verandering en vernieuwing. Want door anders te kijken ga je ook anders denken én doen. Ik breng zaken in beweging door het bestaande in vraag te stellen en belemmerende patronen te doorbreken. Daarbij schroom ik niet om de vinger op de zere plek te leggen. Maar altijd met een grote knipoog. Want het gaat er mij om dat er een proces op gang komt dat ruimte biedt om het bekende los te laten en samen nieuwe wegen te ontdekken én te bewandelen. Speels, op eigen wijze en Plug & Play – met ruimte, kracht en vrijheid als basis voor beweging en vernieuwing.  

Zodat je samen bereikt wat je voor ogen hebt. En dat ook is wat je écht nodig hebt.

nieuwe wegen ontdekken

in beweging brengen

nieuwe wegen bewandelen

01

Nieuwe wegen ontdekken

Als andersviseur help ik organisaties en teams die zich willen vernieuwen om te groeien. En willen zien én ondervinden hoe duurzaam organiseren en betekenisvol innoveren hen daarbij kunnen helpen. Voorbij de hypes en terug naar de kern. 

Ik help je (in)zien wat je als organisatie beter kunt loslaten en waar je je organisatie hebt te vernieuwen – zonder je kern kwijt te raken. Op de harde én zachte kant van organiseren en innoveren. En hoe je dat Plug & Play kunt doen. Niet volgens het boekje, maar van binnenuit: vanuit de talenten van mensen. Vertrekkend met wat is. Stap voor stap, met het doel voor ogen. Samen kijken wat werkt en stoppen met wat niet werkt. Zodat medewerkers zich van binnenuit verbinden met vernieuwingen en innovaties die zij zelf vormgeven. In verbinding met binnen én buiten.

02

In beweging brengen

Als facilitator, dagvoorzitter en spreker gebruik ik de kracht van transparantie om organisaties én teams te helpen met het doorbreken van beperkende patronen en het ontdekken van nieuwe perspectieven. Mijn stijl is open, interactief, direct, met humor, maar altijd met respect voor de ander. Met als doel en resultaat mens én organisatie in beweging te brengen!

Als life coach daag ik je uit tot herbezinning, verdieping en persoonlijke groei. Centraal daarbij staat het beleven van je eigen verantwoordelijkheid over jezelf als fundament voor verdere groei. Verantwoordelijkheid nemen vraagt om moed en eerlijkheid. Om te willen zien wat er écht speelt, te luisteren naar wat je hart écht wilt en te voelen wie je écht bent.

Als innovatie coach help ik startups en (corporate) innovatieteams met het realiseren van duurzame groei. Daarbij richt ik mij op het ontsluiten van het ware groeipotentieel van zowel het innovatieconcept als het team. Want de groei van mens en innovatieconcept zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist door je te verbinden met de ware essentie van zowel het innovatieconcept als jezelf, ben je in staat om helder te zien wat groei – van jou – nodig heeft. En welke blokkades jouw groei remmen. Zodat je leert groeien door te groeien!

Als facilitator, dagvoorzitter en spreker gebruik ik de kracht van transparantie om organisaties én teams te helpen met het doorbreken van beperkende patronen en het ontdekken van nieuwe perspectieven. Mijn stijl is open, interactief, direct, met humor, maar altijd met respect voor de ander. Met als doel en resultaat mens én organisatie in beweging te brengen!

Als life coach daag ik je uit tot herbezinning, verdieping en persoonlijke groei. Centraal daarbij staat het beleven van je eigen verantwoordelijkheid over jezelf als fundament voor verdere groei. Verantwoordelijkheid nemen vraagt om moed en eerlijkheid. Om te willen zien wat er écht speelt, te luisteren naar wat je hart écht wilt en te voelen wie je écht bent.

Als innovatie coach help ik startups en (corporate) innovatieteams met het realiseren van duurzame groei. Daarbij richt ik mij op het ontsluiten van het ware groeipotentieel van zowel het innovatieconcept als het team. Want de groei van mens en innovatieconcept zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist door je te verbinden met de ware essentie van zowel het innovatieconcept als jezelf, ben je in staat om helder te zien wat groei – van jou – nodig heeft. En welke blokkades jouw groei remmen. Zodat je leert groeien door te groeien!

02

In beweging brengen

03

Nieuwe wegen bewandelen

Als interim manager geef ik mee handen én voeten aan ‘de toekomst van je organisatie’ vanuit ‘het perspectief van de toekomst’. Daarbij kom ik het beste tot mijn recht in een strategische rol op het snijvlak van ontwikkeling en vernieuwing, waarin ik co-creëer en ook anderen begeleid en inspireer in dit proces. Een combinatie van denken en doen dus, waarbij ik als aanjager en verbinder de verantwoordelijkheid voel én neem voor zowel de koers als de succesvolle uitvoering ervan.

Dit kan in de rol van transitie manager of innovatie manager bij een organisatie maar ook als innovation lead binnen een (corporate) startup of innovatieteam. Zodat ik – met alles wat ik in huis heb – kan bijdragen aan het ‘van binnenuit’ realiseren van duurzame vernieuwing met maatschappelijke impact! 

Wat wil jij zien?|
Ik help graag!

Anders kijken, denken én doen.