nieuwe wegen ontdekken 

Andersviseur

Als andersviseur help ik organisaties groeien door het ontketenen van duurzame organisatievernieuwing en betekenisvolle innovatie. Want vernieuwing is niet alleen cruciaal voor je bestaansrecht, het is je bestaansrecht.

organiseren & innoveren 

Veel organisaties zijn op zoek naar de beste manier van organiseren en innoveren. Nog nooit was de verleidingskracht van het nieuwe daarbij zo groot. De ‘nieuwe’ – en vaak gehypte – modellen, methoden, theorieën en technieken volgen elkaar in rap tempo op. Agile organiseren, zelfsturende teams, holocracy, scrum, lean startup, design sprints, volg je het nog?

De beste manier van organiseren en innoveren bestaat niet. Er is niet één manier, zelfs niet binnen één en dezelfde organisatie. En het heeft al helemaal geen zin om te vernieuwen om te vernieuwen. Om een nieuwe organisatievorm of manier van werken te introduceren en volgens het boekje te implementeren. Omdat iedereen het doet of het werkt bij een andere organisatie – die dus ook anders is dan de jouwe.

Wat ik doe 

Als andersviseur help ik je zien wat je als organisatie beter kunt loslaten en waar je je organisatie hebt te vernieuwen, zonder je kern kwijt te raken. Op de harde én zachte kant van organiseren en innoveren. En hoe je dat Plug & Play kunt doen. Niet kant-en-klaar of volgens het boekje, maar van binnenuit: vanuit de talenten van mensen en vertrekkend met wat is. Stap voor stap, in verbinding met binnen en buiten.

Graag help ik je vernieuwen door het samen verder kijken dan – de hypes van – vandaag, het verbinden van nieuwe inzichten met je organisatie, het vormgeven van vernieuwing die past bij de organisatie en het versnellen van het anders denken én doen. Zodat medewerkers zich van binnenuit verbinden met vernieuwingen en innovaties die zij zelf vormgeven. Want de ware vernieuwingskracht zit in mensen!

Wat ik doe 

Als andersviseur help ik je zien wat je als organisatie beter kunt loslaten en waar je je organisatie hebt te vernieuwen, zonder je kern kwijt te raken. Op de harde én zachte kant van organiseren en innoveren. En hoe je dat Plug & Play kunt doen. Niet kant-en-klaar of volgens het boekje, maar van binnenuit: vanuit de talenten van mensen en vertrekkend met wat is. Stap voor stap, in verbinding met binnen en buiten.

Graag help ik je vernieuwen door het samen verder kijken dan – de hypes van – vandaag, het verbinden van nieuwe inzichten met je organisatie, het vormgeven van vernieuwing die past bij de organisatie en het versnellen van het anders denken én doen. Zodat medewerkers zich van binnenuit verbinden met vernieuwingen en innovaties die zij zelf vormgeven. Want de ware vernieuwingskracht zit in mensen!

Voor organisaties die zich willen vernieuwen om te groeien en relevant te blijven – voor hun medewerkers, klanten én de maatschappij. En willen zien én ondervinden hoe nieuw organiseren, anders leidinggeven en betekenisvol innoveren hen daarbij kunnen helpen. 

Voorbij de hypes en terug naar de kern. 

01

Duurzame
organisatievernieuwing

Ik help je met nieuwe ogen kijken naar hoe je dingen organiseert, hoe je met elkaar samenwerkt en de manier van leidinggeven. Daarbij gebruik ik de kracht van vragen en (even) niet weten om je te helpen zien wat er echt leeft en speelt.

Wat is er nodig voor de groei van de organisatie? Wat weerhoudt mensen om de goede dingen goed te doen en beperkt de groei? Wat is er nodig is om de talenten en het potentieel van medewerkers vrij te spelen? Wat hebben medewerkers nodig om open, authentiek en geïnspireerd samen te werken? En wat vraagt dit van – de rol en het leiderschap – van managers?

Zodat je met elkaar gaat zien wat er écht nodig is op vlak van organiseren, samenwerken, leiderschap én cultuur. Want organisatievernieuwing is hard aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant.

Vernieuwen is maatwerk. Elke organisatie en ieder vraagstuk is uniek, dus ook elke sessie of traject. Het is elke keer opnieuw kijken wat de vraag is en welke vorm daar het beste bij past. Afhankelijk van de fase van vernieuwing waar je organisatie zich in bevindt. Nu zijn er natuurlijk ontzettend veel manieren om hier vorm aan te geven. Om een idee te geven van een aantal mogelijkheden staat op de tabladen hiernaast een voorbeeld per fase :

 1.  Verder kijken dan – de hypes van – vandaag: voorbeeld trend sessie
 2. Verbinden van nieuwe inzichten met je organisatie: voorbeeld visie sessie
 3. Vormgeven van vernieuwing die past bij de organisatie: voorbeeld ontwerp sessie
 4. Versnellen van het anders denken én doen: voorbeeld doorbraak sessie 

Meer weten of samen kijken wat bij jou past? Laat het me weten!

Co-creëren van een helder en betekenisvol toekomstperspectief

We bekijken de trends en ontwikkelingen in organisatieland en laten ons daarbij inspireren door inspirerende voorbeelden. We kijken daarbij verder dan de vorm en gaan op zoek naar de onderliggende principes. En naar welke manier van kijken en denken erachter schuilgaat. Want je gaat pas anders doen door anders te kijken én te denken.

 

 

Ontwikkelen van collectieve waarden, principes én mindset voor duurzaam organiseren

Samen met de medewerkers kijken we welke uitgangspunten het meeste aanspreken én passen bij de eigen (gewenste) situatie. We ontwikkelen een eigen perspectief op organiseren dat past bij de doelen en de identiteit van de organisatie. En we vertalen dit naar een gedeelde en deelbare visie. Want geen succesvol nieuw organiseren zonder de juiste mindset.

Ontwerpen van oplossingen voor duurzaam organiseren

Op basis van de visie op organiseren maken we een ontwerp voor een passende vorm en aanpak. We laten ons daarbij inspireren door de ‘best practises’ maar ontwerpen een eigen vorm en aanpak die past bij de organisatie. Zonder het helemaal te willen uitkauwen, maar met voldoende richting en houvast om in beweging te komen en te experimenteren. En een aanpak die past bij wat jullie willen bereiken. Van A naar B op de manier van B noemen ze dat ook wel. Zo kan zelforganisatie zich het beste zelf organiseren. Het heeft natuurlijk geen zin om zelfsturing top down in te voeren en als een voldongen feit op te leggen.

Vrijspelen van talenten en het potentieel van medewerkers

Soms zie én weet je het even niet meer. Het gaat niet zoals verwacht: de beweging komt traag op gaan, het gaat moeizaam, levert niet op wat je zou willen, is gestagneerd of zelfs compleet vastgelopen. Ruimte creëren om samen even stil te staan en zaken ter discussie te stellen doet dan wonderen.

In een doorbraaksessie maken we samen los wat vast zit en brengen we zaken terug in de juiste beweging. Door anders te kijken naar jezelf, de anderen of de situatie. Ervaringen en gevoelens met elkaar te delen. Te benoemen wat wel en niet werkt en daarvan te leren. Te doorvoelen en te analyseren. En aan te passen wat niet werkt of ermee te stoppen.

Ik help je organisatie of innovatieteam ook met het creëren van nieuwe perspectieven om tot zinvolle innovaties te komen. Essentieel daarbij is het vertrekken vanuit maatschappelijke trends en ontwikkelingen als driver voor innovatie. De mens, organisatie en samenleving zijn immers onverbrekelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar op vaak ondoorgrondelijke wijze. Pas als je jezelf – als organisatie én medewerkers – van binnenuit kunt verbinden met de ontwikkelingen in de maatschappij, ben je in staat om écht betekenisvol te innoveren. Want innovatie is én blijft immers mensenwerk, ook in de toekomst!

 • Ontdekken van het ‘gat in de maatschappij’
 • Aanjagen van innovatie door co-creatie in design sprints, hackathon, pressure cookers, etc.
 • Stimuleren en faciliteren van intrapreneurship en corporate social entrepreneurship
 • Verkennen van nieuwe waardeproposities en businessmodellen
 • Verbinden met relevante stakeholders, partners en startups in het ecosysteem

02

Betekenisvolle innovatie

02

Betekenisvolle innovatie

Ik help je organisatie of innovatieteam ook met het creëren van nieuwe perspectieven om tot zinvolle innovaties te komen. Essentieel daarbij is het vertrekken vanuit maatschappelijke trends en ontwikkelingen als driver voor innovatie. De mens, organisatie en samenleving zijn immers onverbrekelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar op vaak ondoorgrondelijke wijze. Pas als je jezelf – als organisatie én medewerkers – van binnenuit kunt verbinden met de ontwikkelingen in de maatschappij, ben je in staat om écht betekenisvol te innoveren. Want innovatie is én blijft immers mensenwerk, ook in de toekomst!

 • Ontdekken van het ‘gat in de maatschappij’
 • Aanjagen van innovatie door co-creatie in design sprints, hackathon, pressure cookers, etc.
 • Stimuleren en faciliteren van intrapreneurship en corporate social entrepreneurship
 • Verkennen van nieuwe waardeproposities en businessmodellen
 • Verbinden met relevante stakeholders, partners en startups in het ecosysteem

Innoveren is maatwerk. Elke organisatie en ieder vraagstuk is uniek, dus ook elke sessie of traject. Het is elke keer opnieuw kijken wat de vraag is en welke vorm daar het beste bij past. Afhankelijk van de fase van innovatie waar je organisatie zich in bevindt. Nu zijn er natuurlijk ontzettend veel manieren om hier vorm aan te geven. Om een idee te geven van een aantal mogelijkheden staan op de tabladen hiernaast een tot twee voorbeeld per fase :

 1.  Verder kijken dan – de hypes van – vandaag: voorbeeld trend sessie
 2. Verbinden van nieuwe inzichten met je organisatie: voorbeeld visie sessie en ronde tafel sessie
 3. Vormgeven van vernieuwing die past bij de organisatie: voorbeeld ontwerp sessie
 4. Versnellen van het anders denken én doen: voorbeeld doorbraak sessie 

Meer weten of samen kijken wat bij jou past? Laat het me weten!

Co-creëren van een helder en betekenisvol toekomstperspectief

Om te weten te komen hoe je als organisatie ook in de toekomst relevant kunt blijven, kijken we naar relevante trends en ontwikkelingen die nu al gaande zijn en brengen we de logica achter de technologische doorbraakinnovaties in kaart. We bekijken hoe deze trends en ontwikkelingen elkaar beïnvloeden en welke toekomstbeelden zo kunnen ontstaan. Ook maken we nieuwe initiatieven en – disruptieve – startups op trends zichtbaar. We kijken naar de nieuwe of veranderende klantbehoeften waarop ze inspelen en de nieuwe klantverwachtingen die deze startups zo mogelijk creëren. Zodat we meer inzicht krijgen in wat de maatschappij en de klant van de toekomst drijft.

 

 

Ontwikkelen van visie op de maatschappelijke rol in de toekomst

Visie sessie
In deze sessie maken we de vertaalslag van relevante trends en ontwikkelingen naar de organisatie. We kijken naar welke trends en ontwikkelingen de organisatie (gaan) raken en/of waar jullie een bijdrage aan kunnen én willen bijdragen. Dit kan een trend zijn zoals ‘van bezit naar gebruik’ maar ook een thema zoals ‘solidariteit’. We ontwikkelen een perspectief op welke maatschappelijke rol de organisatie hierin kan (gaan) spelen en wat ervoor nodig is van de organisatie. En we vertalen dit in een aansprekende visie. Daarnaast brengen we in kaart welke andere stakeholders direct of indirect betrokken zijn bij het thema of hier al actief in zijn. Zodat we kunnen kijken waar we elkaar kunnen versterken of kunnen samenwerken.

Ronde tafel sessie
Een andere manier om te weten wat er leeft en speelt in de samenleving rondom maatschappelijk relevante thema’s is het organiseren van ronde tafel sessies. Daarin ga je in gesprek met mensen van buiten de organisatie die vanuit hun eigen expertise hierover willen meedenken: welke ontwikkelingen zijn er, wat zien we gebeuren, welke behoeftes (gaan) ontstaan, welke richting gaat het op en wat is het gezamenlijke belang? Met als doel te verkennen hoe jullie het thema én elkaar kunnen versterken. Ik denk graag mee over de opzet en leid het gesprek in goede banen. Daarnaast kan ik natuurlijk ook helpen met het in kaart brengen van mogelijke thema’s en partijen. 

Ontwerpen van oplossingen voor duurzaam organiseren

Op Inzichten in maatschappelijke trends en ontwikkelingen en veranderende klantbehoeften roepen nieuwe vragen op: wat betekent dit voor je huidige producten en diensten? Welke nieuwe producten en diensten kun je ontwikkelen voor de klant van morgen? Welke innovaties kunnen invulling bieden aan de strategie van je organisatie? En welke initiatieven kun of moet je vandaag al starten om ook nog relevant te zijn voor de klant van overmorgen?

Het antwoord daarop vind je vooral door te doen. Door te improviseren, te experimenteren en samen te werken. Bijvoorbeeld door het inrichten van pilots en proeftuinen. Om bestaande producten en diensten aan te passen aan de veranderende behoefte. En om nieuwe proposities en businessmodellen te ontwikkelen vanuit de bestaande business. Wil je het radicaal anders doen? Start dan een (joint) venture buiten je bestaande business en vertrek van een maatschappelijk probleem dat je wilt oplossen (bijvoorbeeld appen tijdens het rijden) of een totaal nieuwe markt die je wil betreden.

Ik denk graag mee over welke strategische experimenten bij je organisatie passen en hoe je deze kunt inrichten. In de vervolgfase kan ik een rol spelen in het begeleiden van innovatie(teams) als (interim) innovatie manager of innovatiecoach. Meer daarover lees je op de desbetreffende pagina’s.

Vrijspelen van talenten en het potentieel van medewerkers

Veel organisaties hebben wel goede ideeën, maar ze komen niet van de grond. Niet zozeer omdat het slechte ideeën zijn, maar omdat het ontwikkelen van een idee naar een concept topsport is. Dat doe je niet even tussen de bedrijven door. Toch kun je de organisatie versnellen in denken én doen zodat innovaties sneller gerealiseerd worden. Door de juiste mensen aan elkaar te koppelen en gedurende een bepaalde tijd intensief met elkaar te laten samenwerken.

Denk hierbij aan:

 • Brainstorm/(co-)creatie sessie
 • Propositieontwikkeling sessie
 • Business model (canvas) sessie
 • Design sprints
 • Pressure cooker
 • Hackathon of creathon
 • Startup accelerator of bootcamp

Ik denk graag mee over wat er nodig is om innovatie te versnellen en hoe je dat het beste kunt vormgeven. Daartoe ontwerp ik een programma op maat. Je kan mij ook inhuren om de sessie(s) te begeleiden.

Wil jij je business toekomstbestendig maken? De veerkracht van je organisatie versterken? Er voor zorgen dat je mensen wendbaar zijn? Zien welke zelforganisatie vorm het beste past? Een cultuur creëren die persoonlijk leiderschap faciliteert? Ontdekken hoe je duurzame inzetbaarheid kunt zekeren?
  Wil je innovatiekracht in je organisatie ontketenen? Zinvolle innovaties bedenken waar je écht op vooruit gaat? Duurzame vernieuwing met maatschappelijke impact realiseren? Of samen toekomstbeelden, relevante trends en scenario’s ontdekken? 

Wat wil jij anders zien?|
Ik help graag!

Anders kijken, denken én doen.