nieuwe wegen bewandelen

interim manager

Als interim – transitie of innovatie – manager geef ik mee handen én voeten aan ‘de toekomst van je organisatie’ vanuit ‘het perspectief van de toekomst’. 

vernieuwen van binnenuit 

Graag zet ik mij – met alles wat ik in huis heb – in om meer maatschappelijk gedreven vernieuwing de wereld in te helpen. Natuurlijk in een rol die het meest past bij waar de situatie op dat moment om vraagt. Dat kan dus eenmalig of een kort traject zijn. Bijvoorbeeld in de rol van andersviseur, podiumwerker of coach. Maar ook als interim manager voor een langere termijn. Als je de frisse blik en energie van iemand van ‘buiten’ nodig hebt. En het tegelijkertijd ook nodig is dat er iemand komt die wat langer blijft en van binnenuit helpt te vernieuwen en alles mee ondergaat. 

transitie & innovatie 

Je kunt mij inhuren als transitie manager of innovatie manager bij een organisatie en als innovation lead binnen een (corporate) startup of innovatieteam. Of voor maatwerk in een andere rol op het snijvlak van ontwikkeling en vernieuwing, waarin ik co-creëer en ook anderen begeleid en inspireer in dit proces. Een combinatie van denken en doen dus, waarbij ik als aanjager en verbinder de verantwoordelijkheid voel én neem voor zowel de koers als de succesvolle uitvoering ervan.

Voor organisaties die werken aan een flexibele, wendbare en innovatieve organisatie. Die de transitie maken naar nieuwe en meer organische vormen van organiseren, samenwerken en leidinggeven. Of hun producten en/of businessmodel moeten vernieuwen om relevant te blijven. En hiervoor iemand zoeken die hen kan begeleiden in het ontdekken en bewandelen van nieuwe wegen.

Samen én van binnenuit.

Wat wil jij van binnenuit vernieuwen?|
Ik help graag!

Anders kijken, denken én doen.