in beweging brengen

Podiumwerk

Als facilitator, dagvoorzitter en spreker gebruik ik de kracht van transparantie om organisaties én teams te helpen met het doorbreken van patronen en het ontdekken van nieuwe perspectieven. Mijn stijl is open, interactief, direct, met humor, maar altijd met respect voor de ander.

in beweging brengen 

Soms zie én weet je het even niet meer. Het gaat niet zoals verwacht: de beweging komt traag op gang en het proces gaat moeizaam, levert niet op wat je zou willen, is gestagneerd of zelfs compleet vastgelopen. Of je wil juist een nieuwe weg inslaan: het oude klopt niet meer, maar het nieuwe is nog niet helemaal helder.

Ruimte creëren om samen even stil te staan doet dan wonderen. Om zaken te bespreken, uit te diepen of ter discussie te stellen. Of je te laten inspireren door andere perspectieven, nieuwe inzichten en aansprekende voorbeelden van koplopers. Het gaat erom dat je je bewust wordt van dat wat er echt speelt. Binnen je organisatie, in de boven- en onderstroom, en daarbuiten. Om te voorkomen dat je opnieuw iets creëert dat eigenlijk al opgelost had kunnen zijn.

Wat ik doe 

Met mij – als podiumwerker – haal je iemand met een andere kijk binnen die groepsprocessen kan begeleiden en daarbij nieuwe perspectieven kan uitlokken of zelf inbrengen. Dingen bespreekbaar durft te maken en daarbij een veilige setting creëert. In staat is om de pijnpunten (van de organisatie) bloot te leggen. En als het nodig is – met een knipoog – ook tegen heilige huisjes en patronen durft aanschoppen om (nieuwe) deuren te openen.

Mijn stijl is open, interactief, direct, met humor, maar altijd met respect voor de ander. En die zet ik graag voor je in. Zodat je met elkaar los maakt wat vast zit en de zaken terug in de juiste beweging brengt!

Wat ik doe 

Met mij – als podiumwerker – haal je iemand met een andere kijk binnen die groepsprocessen kan begeleiden en daarbij nieuwe perspectieven kan uitlokken of zelf inbrengen. Dingen bespreekbaar durft te maken en daarbij een veilige setting creëert. In staat is om de pijnpunten (van de organisatie) bloot te leggen. En als het nodig is – met een knipoog – ook tegen heilige huisjes en patronen durft aanschoppen om (nieuwe) deuren te openen.

Mijn stijl is open, interactief, direct, met humor, maar altijd met respect voor de ander. En die zet ik graag voor je in. Zodat je met elkaar los maakt wat vast zit en de zaken terug in de juiste beweging brengt!

Voor organisaties die mensen in beweging willen brengen of houden. En begrijpen dat het – om de schot in de zaak te krijgen – soms nodig is om even een pas op de plaats te maken. Om tijd en aandacht voor elkaar te hebben, in gesprek te gaan over wat er écht speelt, (onderlinge) problemen op te lossen, successen te vieren, iets nieuws te introduceren of nieuwe mogelijkheden te ontdekken. En hier een transparante facilitator, energieke dagvoorzitter of motiverende spreker voor zoeken.

Voorbij de oppervlakte en de diepte in!

01

Facilitator

Vaak maken we het met elkaar moeilijker dan strikt noodzakelijk is. We zitten vast in ons denken, waardoor we inspiratie missen en vooral problemen en beperkingen zien. Of we zitten ‘vast’ aan elkaar en de samenwerking loopt niet ‘lekker’. Vaak zitten dan tegengestelde belangen, verschillende visies en ego’s elkaar in de weg. En creëren we zo met elkaar meer problemen dan we oplossen.

Als facilitator help ik je anders kijken naar jezelf, de anderen en de situatie of het probleem. We kijken naar wat er is, naar wat er in de weg zit en naar ieders verantwoordelijkheid hierin. Naar wat zou kunnen zijn en hoe eenieder hieraan kan bijdragen. Door een open en veilige setting te creëren ontstaat er een proces dat ruimte biedt om constructief met elkaar in gesprek te gaan en echt naar elkaar te luisteren. Te benoemen wat wel en niet werkt en daarvan te leren. Te doorvoelen en te analyseren. En aan te passen wat niet werkt. Of ermee te stoppen. En zo ervaren hoe het is om te denken in termen van mogelijkheden en kansen in plaats van problemen en beperkingen. Zodat je met elkaar een doorbraak creëert om samen verder te komen.

Faciliteren is maatwerk. Van creatieve sessie en teamsessie tot heisessie, je kan mij inhuren om je sessie te begeleiden. Natuurlijk ontwerp ik ook programma’s op maat, van een dagdeel tot een meerdaagse sessie, afhankelijk van wat nodig en gewenst is.

Doorbraaksessie | Co-creatie sessie | Brainstorm sessie | Propositieontwikkeling sessie | Business model (canvas) sessie | Design sessie | Hackaton | Pressure cooker | Trendsessie Verkenning van toekomstperspectief Heisessie | Strategie sessie | Team sessie

Evenementen zijn voor mij ont-moetingsplekken waar om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Als een kans om stil te staan en met elkaar de diepte op te zoeken. Ter discussie te stellen, te bespreken wat moet besproken worden en te benoemen wat onder de oppervlakte blijft. Ook als het gevoelig ligt. Zodat loskomt wat vast zit. Er ruimte ontstaat om elkaar uit te dagen met een andere bril naar zichzelf, de situatie of organisatie te kijken. En zo samen nieuwe mogelijkheden, oplossingen en wegen te ontdekken. 

Vanuit mijn grote nieuwsgierigheid, ruime (corporate) werkervaring en brede interesses maak ik als dagvoorzitter gemakkelijk verbinding met jouw publiek. Ik schakel snel en leg gemakkelijk verbindingen waardoor het event soepel loopt. Ik spreek vrijuit, stel kritische vragen en deel met anderen mijn observaties en datgene waarvan ik verwacht dat zij er wat aan hebben. Door ook de onderstroom bespreekbaar te maken haal ik de onderste steen boven. Maar altijd met een knipoog. Er mag namelijk best gelachen worden, want dat geeft lucht!

Dagvoorzitterschap is maatwerk. Elk event of bijeenkomst heeft een eigen publiek en doel. Daarom denk ik ook graag mee over het programma en de opbouw van de dag en de discussievormen. Zodat we eruit halen wat erin zit!

Congres | Conferentie | Seminar | Klant arena | Medewerkersbijeenkomst | Panel sessie | Road show | Bedrijfspresentatie | Stakeholder bijeenkomst | Thema bijeenkomst | Hackathon

02

Dagvoorzitter

02

Dagvoorzitter

Evenementen zijn voor mij ont-moetingsplekken waar om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Als een kans om stil te staan en met elkaar de diepte op te zoeken. Ter discussie te stellen, te bespreken wat moet besproken worden en te benoemen wat onder de oppervlakte blijft. Ook als het gevoelig ligt. Zodat loskomt wat vast zit. Er ruimte ontstaat om elkaar uit te dagen met een andere bril naar zichzelf, de situatie of organisatie te kijken. En zo samen nieuwe mogelijkheden, oplossingen en wegen te ontdekken. 

Vanuit mijn grote nieuwsgierigheid, ruime (corporate) werkervaring en brede interesses maak ik als dagvoorzitter gemakkelijk verbinding met jouw publiek. Ik schakel snel en leg gemakkelijk verbindingen waardoor het event soepel loopt. Ik spreek vrijuit, stel kritische vragen en deel met anderen mijn observaties en datgene waarvan ik verwacht dat zij er wat aan hebben. Door ook de onderstroom bespreekbaar te maken haal ik de onderste steen boven. Maar altijd met een knipoog. Er mag namelijk best gelachen worden, want dat geeft lucht!

Dagvoorzitterschap is maatwerk. Elk event of bijeenkomst heeft een eigen publiek en doel. Daarom denk ik ook graag mee over het programma en de opbouw van de dag en de discussievormen. Zodat we eruit halen wat erin zit!

Congres | Conferentie | Seminar | Klant arena | Medewerkersbijeenkomst | Panel sessie | Road show | Bedrijfspresentatie | Stakeholder bijeenkomst | Thema bijeenkomst | Hackathon

03

Spreker

Soms wil je een nieuwe weg inslaan. Het oude klopt niet meer, maar het nieuwe is nog niet helemaal helder. Het helpt dan om je te laten inspireren door nieuwe perspectieven en inzichten.

Je kunt mij boeken als spreker en verhalenverteller over anders kijken, denken én doen. Op een krachtige, beeldende en enthousiaste manier vertel ik anderen wat mij inspireert en hoe ik het zie. Ik deel graag mijn kennis, inzichten en ervaring. En ik laat met sprekende voorbeelden zien hoe het anders kan of moet. Ik gebruik vaak de kracht van tegenstellingen om het lachwekkende en de absurditeit van situaties en gewoonten te laten zien. En zo het denken van mensen op te rekken.

Spreken is maatwerk. Ik geloof niet in het afdraaien van een standaardverhaal. Dat past niet bij mij en dat doe ik dus ook niet. Je krijgt altijd een verhaal op maat. Benieuwd wat dat voor jou zou kunnen zijn? Neem gerust contact op, dan bekijken we samen of ik de spreker ben die je zoekt en nodig hebt.

Trends & ontwikkelingen | Duurzaam (anders; nieuw) organiseren | Vrijspelen van de talenten en het potentieel van medewerkers | Nieuw leiderschap | Het ‘gat in de maatschappij’ | Nieuwe waardeproposities en businessmodellen | Innovatie door co-creatie | Storytellin

podiumwerk

Wat wil jij zien bewegen?|
Ik help graag!

Anders kijken, denken én doen.